Flag Lang Select

KONFIDENTSIAALSUSPOLIITIKA

Meie kohustused isikuandmete konfidentsiaalsuse ja kaitse tagamiseks.

FLIRTKOHT.COM suhtub teie info konfidentsiaalsusest kinnipidamisse tõsiselt. Selle poliitika eesmärk on tutvustada meile usaldatud isikliku info kogumise, kasutamise ja kaitsmise mooduseid ning aidata teil langetada põhjendatud otsuseid veebilehe FLIRTKOHT.COM (edaspidi „Veebileht“) kasutamisel. Palun tutvuge tähelepanelikult selle infoga. Kui te olete selle veebilehe liige, võite konfidentsiaalsuspoliitika küsimustes oma konto kaudu meiega ühendust võtta, kasutades vormi „Võtke meiega ühendust“ jaotises „Tugi“.

Ainult täisealistele

Veebilehe sisu on mõeldud ainult täisealistele. Alla 18-aastastel on keelatud kasutada seda Veebilehte ja paigutada sellele infot.

Juurdepääs kogutud infole

Küpsised

Nagu enamik veebilehti, kasutab ka FLIRTKOHT.COM küpsiseid. Küpsis on väike kogus infot, mille veebileht talletab teatud faili teie arvutis. Küpsiseid kasutatakse üldiselt kasutaja nime ja/või parooli salvestamiseks, et lihtsustada juurdepääsu Veebilehele. Küpsiseid võib kasutada kasutaja seadete, sisselogimise kuupäeva ja kellaaja ning külastuste ajaloo salvestamiseks. Külastatav veebileht võib saada ligipääsu ainult sellele infole, mida ta säilitab küpsistes, mitte sellele infole, mille on paigutanud küpsistesse teised veebilehed. Küpsised teevad veebilehe teeninduse palju lihtsamaks ja personaliseeritumaks.

FLIRTKOHT.COM kasutab küpsiseid ja teisi tehnoloogiaid teie tuvastamiseks ja personaliseerimiseks, samuti selleks, et aidata teil mõista, kuidas Veebilehte kasutatakse. Kasutajad peavad andma nõusoleku küpsiste kasutamiseks, et Veebileht toimiks korrektselt.

Küpsised aitavad veebilehel FLIRTKOHT.COM, selle esindajatel ja reklaamiandjatel kasutajate tegevust jälgida, et pidada arvestust vaatamiste, klikkide, referaalide ja ostude üle. Küpsised ise ei anna veebilehele FLIRTKOHT.COM mingit isiklikku infot kasutaja kohta. FLIRTKOHT.COM lubab ka teistel oma reklaami mõnele meie veebilehele paigutanud ettevõttel üles panna ja saada juurdepääs oma küpsisefalidele oma arvutist. Nende küpsiste kasutamist teiste ettevõtete poolt reguleerib nende ettevõtete privaatsuspoliitika, aga mitte ainult.

Meie Veebilehe serverid identifitseerivad teie arvuti automaatselt internetiprotokolli (IP) aadressi järgi (unikaalne numbririda, mille annab teie arvutile internetiteenuse pakkuja) iga kord, kui te Veebilehele sisenete, ja peavad arvestust külastatava veebilehe teatud sisu üle. Meie serverid salvestavad ka info teie arvuti konfiguratsiooni, veebilehitseja tarkvara, monitori eraldusvõime ja veebilehe kohta, millelt teid suunati Veebilehele FLIRTKOHT.COM, kui selline asi on toimunud.

Saidil kasutatavate küpsiste loend:

 
 
PHPSESSIDVajalikUnikaalne identifikaator, mida kasutatakse kasutaja seansi oleku salvestamiseks.
vsidVajalikUnikaalne identifikaator, mida kasutatakse kasutaja turvaliseks tuvastamiseks.
_csrfVajalikCRSF-märki kasutatakse domeenidevahelise päringu võltsimise vältimiseks.
bafp_ceTurundusKasutatakse kasutajate tegevuse jälgimiseks erinevatel saitidel.
bafp_egTurundus Kasutatakse kasutajate tegevuse jälgimiseks erinevatel saitidel.
_gaTurundusKasutatakse statistika kogumiseks Google Analyticsi abil.
_gidTurundusKasutatakse statistika kogumiseks Google Analyticsi abil.
_gat*TurundusKasutatakse statistika kogumiseks Google Analyticsi abil.
DSIDTurundusKasutatakse sisselogitud kasutaja tuvastamiseks mitte-Google'i saitidel ja kasutaja eelistuste salvestamiseks seoses reklaamide isikupärastamisega (Google DoubleClick).
idTurundusKasutatakse sisselogitud kasutaja tuvastamiseks mitte-Google'i saitidel ja kasutaja eelistuste salvestamiseks seoses reklaamide isikupärastamisega (Google DoubleClick).

Kasutaja kohta kogutud info

Mõningad Veebilehe funktsionaalsed võimalused on kättesaadavad ainult Veebilehe kasutajaks registreerunutele („Kasutajad“). Et saada kasutajaks, tuleb teil esitada järgmine info:

- nimi ja perekonnanimi;
- elektronposti aadress;
- telefon;
- postiindeks;
- riik/linn.

Võime aeg-ajalt paluda teil esitada ka muud demograafilist infot, näiteks sissetuleku suurus ja haridus. Et saada Kasutajaks, ei ole te kohustatud sellist infot esitama. Seda infot töödeldakse samamoodi kui ülalmainitud Kasutaja infot.

Teil tuleb valida unikaalne kasutajanimi. Pöörake tähelepanu sellele, et teie kasutajanimi ei ole „Info kasutaja kohta“ ja seda kuvatakse teistele veebilehe Kasutajatele (näiteks selleks, et identifitseerida teid teatud sõnumite autorina või nende Kasutajate nimekirjas, kes on Veebilehel teatud ajal). Seega, kui te ei taha oma isikut Veebilehe teistele Kasutajatele avalikustada, tuleb teil valida kasutajanimi, mis ei sisalda identifitseerivat infot.

Kasutajad saavad sisu, s. h sõnumeid, teiste kirjutatud sõnumite kommentaare ja audiovisuaalseid teoseid alla laadida. Käesolev konfidentsiaalsuspoliitika ei laiene sisus sisalduvale või selle kaudu kergesti leitavale teabele, mille te laadite Veebilehele. Sisu veebilehele üles laadides loobute mis tahes pretensioonidest konfidentsiaalsusõigusele , mis on seotud sisus sisalduva või selle kaudu kergesti leitava infoga.

Kuidas me kogutud infot kasutame

Info edastamisel ja teenuste osutamisel

Kasutame Kasutaja kohta käivat infot, et teavitada teid meie Veebilehe muutustest, uutest teenustest, funktsioonidest või toodetest, mida pakume, ja edastada muud infot, mis võib teile huvi pakkuda, samuti teavet teie kasutajaliidese seadistamiseks. Sisu veebilehele üles laadides loobute kõikidest pretensioonidest konfidentsiaalsusõigusele. Registreerudes Veebilehe Kasutajaks ja nõustudes saama sellelt Veebilehelt e-kirju, kinnitate, et me võime avalikustada ja edasi anda teie elektronposti aadressi ja muud isiklikku infot, mille te annate meiega juriidiliselt seotud isikute, agentide või teenuste tarnijate käsutusse.

FLIRTKOHT.COM on otsene marketoloog, kes saadab e-postiga oma tellijatele sõnumeid. Koostöös partneritega jätab FLIRTKOHT.COM endale õiguse revideerida ja redigeerida väljuvaid sõnumeid, et need tellijateni jõuaksid. Kasutajad võivad keelduda igal ajal postitustest, järgides veebilehe FLIRTKOHT.COM infokirjade lõpus olevat juhendit.

Me ei rendi midagi välja ega müü midagi ega edasta teie isiklikke andmeid ( teie nime või e-posti aadressi) teistele inimestele või sõltumatutele firmadele, välja arvatud juhud, kui olete teinud päringu toodete või teenuste saamiseks, teie loal või järgmistel juhtudel, kui:

Vastame kohtu järelepärimistele, korraldustele või muudele kohtuprotsessidele või kehtestame või kasutame oma seaduslikke õigusi või kaitseme seaduslikke nõudmisi.

Peame vajalikuks vahetada infot, et uurida, vältida ebaseaduslikku tegevust või võtta selle vastu tarvitusele meetmeid või avalikustada infot, kui seda nõuab seadus. Ebaseaduslikuks tegevuseks loetakse kelmus, olukorrad, mis on seotud potentsiaalsete ähvardustega kelle tahes füüsilisele turvalisusele, veebilehe FLIRTKOHT.COM kasutustingimuste rikkumist.

Edastame teie kohta infot, kui FLIRTKOHT.COM on saanud mõne teise firma omandiks või on toimunud firmade ühinemine või potentsiaalsel üleminekul teise firma omandisse või ühinemisel teise firmaga.

Reklaami eesmärgil

Võime teistele isikutele reklaami, turunduse eesmärgil või Veebilehe töö tagamiseks avalikustada infot , mis pole isiklik: näiteks Kasutaja harjumused, karakteristikud ja šabloonid, mis põhineb agregeeritud statistilistel andmetel Kasutaja kohta. Peale selle võime selle info põhjal, mille olete Kasutaja kohta andnud, kuvada teatud sihitud reklaami. Reklaamiandjad (sealhulgas reklaamifirmad) võivad eeldada, et inimesed, kes seda sihitud reklaami loevad või sellel klikivad, vastavad teatud kriteeriumidele, näiteks mehed vanuses 35-40 aastat.

FLIRTKOHT.COM ei anna reklaamiandjatele isiklikku infot, kui te olete sihitud reklaamiga seotud või vaatate seda. Kuid igal juhul nõustute te sel juhul sellega, et reklaamiandja võib eeldada, et te vastate sihitud reklaami kriteeriumidele.

Veebilehe administreerimine

Meie Veebilehe loomiseks, kasutamise lihtsustamiseks, kiirendamiseks ja mugavamaks muutmiseks ei kogu me Kasutajate isiklikku infot. Info ligipääsu kohta aitab meil teada saada, mitu inimest ja millal on meie Veebilehte külastanud, samuti kuidas nad meie teenuseid kasutavad. Võime need andmed teistele avalikustada üldistatult - seoses ostude, turunduse, lahenduste või teiste tegevustega.

Konto info ja seadete muutmise võimalus

Saate oma e-posti aadressi uuendada konto seadetes. Kui tahate saada infot toodete ja teenuste kohta, mis meie arvates võivad teis huvi äratada, saate muuta teadete parameetreid oma konto seadetes.

Jätame endale õiguse saata teile Veebilehte puudutavaid sõnumeid, selliseid kui teenusepakkumised, administratiivsed sõnumid ja infokirjad, ilma võimaluseta neist loobuda.

Andmete konfidentsiaalsus ja turvalisus

FLIRTKOHT.COM kasutab kõikide andmete kaitseks standardseid turvameetmeid. Veebilehe FLIRTKOHT.COM kliendi andmed on parooli abil kättesaadavad reklaamiandja ja väljaandja kontode kaudu, mille on iga reklaamipakkuja ja väljaandja loonud, samuti on neile ligipääs veebilehe FLIRTKOHT.COM töötajatel, kellel nende ametikohustuste tõttu peab ligipääs olema. Ligipääsu andmetele, mis identifitseerivad kasutajanime ja/või e-posti aadressi, saavad vaid need FLIRTKOHT.COM töötajad, kellel on seda ligipääsu vaja oma ametikohustuste täitmiseks, samuti reklaamiandjad või väljaandjad, kes on sellise info esitanud. Iga reklaamipakkuja ja väljaandja vastutab oma parooli konfidentsiaalsuse eest, mida ta kasutab oma võrgus FLIRTKOHT.COM olevatele kontodele ligipääsemiseks. Isikuandmeid säilitatakse 10 aastat pärast viimast kasutaja tegevust saidil, pärast mida need ja konto kustutatakse ilma taastamisvõimaluseta.

Kasutaja saab e-posti (support@flirtkoht.com) toe kaudu taotleda järgmist:

- peatada konto avaldamine;
- taastage konto avaldamine, kui see peatati;
- muuta või kustutada oma isikuandmeid;
- tutvuda oma isikuandmetega.

Kuidas saab konfidentsiaalsuspoliitikat muuta?

MEIE SAAME SEDA POLIITIKAT MIS TAHES AJAL REVIDEERIDA, PAIGUTADES MUUDETUD POLIITIKA TINGIMUSED VEEBILEHELE. KUI TE KA PÄRAST MUUDETUD TINGIMUSTE VEEBILEHELE PAIGUTAMIST SEDA VEEBIKELHTE KASUTATE, SIIS OLETE NÕUS KÕIGI MUUDATUSTEGA.

Küsimised ja ettepanekud

Kui teil on küsimusi või ettepanekuid, saatke need e-posti aadressile support@flirtkoht.com

SEDA VEEBILEHTE KASUTADES NÕUSTUTE SELLE POLIITIKA TINGIMUSTEGA.